Wie is happyChaos?

Wie is happyChaos?

Chaoten

Anna Nickisch
Chiem van Straaten
Christien van der Harst
Coen van den Nouweland
Eva van der Graaf
Eva Schouten
Hannah Boerstra
Jasper van Dijk
Maite Spel
Paula Hoijer
Ravi Ishwardat
Simone Krop
Stella van Esch
Vera van Geldern
Lisa van den Bos
Sjoerd Verhagen
Boris van der Lugt

Dagelijks bestuur

Eva Schouten
Christien van der Harst
Hannah Boerstra

Algemeen bestuur

Jorrit Weeda
Simone van de Wetering
Lisa Blokhuis
Justus Cohen Tervaert

Kascommissie

Sake Slootweg
Elleke van Uhm
Pieter Bas Visser
Maarten Labots