Wie is happyChaos?

Chaoten

Tessa Bouws
Vera van Geldern
Ravi Ishwardat
Niel de Jong
Anna Nickisch
Floortje van der Plas
Coen Ramaer
Jan Rooduijn
Eva Schouten
Maite Spel
Chiem van Straaten
Katharina Vlaanderen

Dagelijks bestuur

Maarten Labots
Claire Morrison
Wouter Padmos

Algemeen bestuur

Naomi Kloosterboer
Jorrit Weeda
Simone van de Wetering

Kascommissie

Sake Slootweg
Elleke van Uhm
Pieter Bas Visser