DIONNE

DIONNE ABDOELHAFIEZKHAN

Dionne Abdoelhafiezkhan is medeoprichter van IZI Solutions, een sociaal innovatiebureau dat zich inzet tegen raciale en sociale ongelijkheid en werkt aan een rechtvaardige en gelijkwaardige maatschappij waarbij de diversiteit van elk individu gerespecteerd en gewaardeerd wordt. In het kader van het tegengaan van etnisch profileren is Dionne mede-initiatiefnemer van Controle Alt Delete. Dit is een platform dat in 2013 het onderwerp opnieuw op de politieke en politie agenda heeft gezet i.s.m. Amnesty NL. middels het organiseren van bijeenkomsten, het produceren van kritische films en het geven van workshops.